Prosiectau sydd wedi eu cymeradwyo

Ystadegau'r Prosiectau
Gyda'i gilydd...

63
Cysylltiadau trawsffiniol newydd a sefydlwyd
13
Prosiectau 2014 - 2020
41
Prosiectau 2007 - 2013
53
Mentrau yn derbyn cymorth
15
Prosiectau 2014-2020 yn y cam cynllunio busnes

Mewn cydweithrediad â...

European Regional Development Fund
Welsh Government
Investment Funds Programme
Southern Regional Assembly