Cymunedau Arfordirol yn Ymaddasu Gyda'i Gilydd (CCAT)

Mae'r newid yn yr hinsawdd yn effeithio'n uniongyrchol ar Fôr Iwerddon ac ar y cymunedau ar ei arfordir. Nod y prosiect yw ymateb i’r newid hwnnw drwy helpu i feithrin cadernid (y gallu i ymaddasu yn wyneb newid), i annog dinasyddion i ystyried y môr a'r hinsawdd, ac i wireddu potensial rhanbarth Môr Iwerddon drwy (ail)gysylltu cymunedau arfordirol â'u lleoedd, â'u systemau arfordirol deinamig, a chyda'n hinsawdd, sy’n prysur newid.  

Cyllideb

Partner ERDF (€) Cyfanswm y gyllideb ar gyfer y prosiect
Coleg Prifysgol Dulyn 449,001 565,750
Coleg Prifysgol Corc 162,251 203,801
Prifysgol Caerdydd 188,870 235,000
Cyngor Sir Fine Gall (Fingal) 157,395 193,870
Fforwm Cyngor Sir Penfro 155,977 194,977
Porthladd Aberdaugleddau 170,948 212,368

Lleoliad y Gweithgaredd

Iwerddon

  • Fingal

Cymru

  • Sir Benfro

Manylion cyswllt y Partneriaid

Name Organisation Email Telephone
Dr Karen Foley University College Dublin Karen.foley@ucd.ie
Cathal O'Mahony University College Cork c.omahony@ucc.ie
Dr Rhoda Ballinger Cardiff University BallingerRC@cardiff.ac.uk
Kevin Halpenny Fingal County Council Kevin.Halpenny@fingal.ie
Jetske Germing Pembrokeshire Coastal Forum jetske.germing@pembrokeshirecoastalforum.org.uk
Stella Hooper Port of Milford Haven stella.hooper@mhpa.co.uk