Beth yw Rhaglen Iwerddon Cymru?

Mae Rhaglen Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd Iwerddon Cymru 2014-2020 yn rhaglen forol sy’n cysylltu sefydliadau, busnes a chymunedau ar arfordir y Gorllewin yng Nghymru ag arfordir De-Ddwyrain Iwerddon.                                      

Mae’r rhaglen yn un o deulu o raglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd sy’n cynnig cyfleoedd i ranbarthau yn yr UE gydweithio i roi sylw i heriau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol cyffredin.

Mae rhaglen Iwerddon Cymru’n canolbwyntio ar geisio datrysiadau i heriau ar y cyd ar y ddwy ochr i Fôr Iwerddon, i wella blaenoriaethau datblygu economaidd a chynaliadwy Cymru ac Iwerddon.                 

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • Arloesi ar draws ffiniau
 • Addasu Cymunedau Môr Iwerddon ac Arfordirol i Newid Hinsawdd                
 • Adnoddau Diwylliannol a Naturiol a Threftadaeth

Ceir rhestr lawn o brosiectau yma. Ceir rhagor o fanylion am bob prosiect ar ein tudalen prosiectau.

Mae Llywodraeth Cymru’n rheoli’r rhaglen gyda phartneriaid, y Cynulliad Rhanbarthol Deheuol a’r Adran ar gyfer Gwariant Cyhoeddus a Diwygio.                              

Gwerth cyffredinol y rhaglen yw €100m, gan ddefnyddio €79m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr Undeb Ewropeaidd.

Lawlwytho dogfennau

 • Rhaglen Gydweithredu Iwerddon Cymru 2014-2020 dogfen gryno

  590.375 MB
 • Cronfeydd UE: Rhaglen Gydweithredu Iwerddon Cymru 2014-2020 crynodeb i’r cyhoedd

  1053.168 MB
 • Taflen ffeithiau Iwerddon Cymru Ionawr 2017

  480.359 MB