LIVE (Llŷn IVeragh Ecomuseums)

Bydd LIVE yn hybu twristiaeth drwy ddefnyddio’r model ecoamgueddfa a thrwy farchnata asedau cyfalaf naturiol a diwylliannol yn gydweithredol er mwyn denu twristiaid i’r rhanbarthau y tu allan i’r tymhorau twristiaeth prysur traddodiadol. Bydd hyn yn gwella’r manteision economaidd-gymdeithasol canlyniadol i’r cymunedau arfordirol.

Facebook: https://www.facebook.com/ecomuseumslive/

Cyllideb

Partner ERDF (€) Total Project Budget (€)
Coleg y Brifysgol Corc 1,096,496 1,370,620
Prifysgol Bangor 830,224 1,037,780
Cyngor Gwynedd 422,068 527,585
Partneriaeth Ddatblygu De Kerry 234,436 293,045
Cyngor Sir Kerry 159,308 199,135
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 125,256 156,570

Lleoliad y Gweithgaredd

Iwerddon

  • Kerry

Cymru

  • Gwynedd

Manylion cyswllt y Partneriaid

Name Organisation Email Telephone
Dr. Patrick Meere Coleg y Brifysgol Corc p.meere@ucc.ie
Dr. Einir Young Prifysgol Bangor e.m.young@bangor.ac.uk
Arwel Jones Cyngor Gwynedd ArwelJones@gwynedd.gov.uk
Sean de Buitléar Partneriaeth Ddatblygu De Kerry sdebuitler@skdp.net
John Griffin Cyngor Sir Kerry John.Griffin@kerrycoco.ie
Andy Godber Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Andy.Godber@nationaltrust.org.uk