Effect of Climate Change on Bird Habitats around the Irish Sea

Mae ECHOES yn mynd i’r afael â heriau’r newid yn yr hinsawdd i gynefinoedd adar arfordir Môr Iwerddon drwy hybu dealltwriaeth o newid hinsawdd, a darparu ffyrdd o fonitro a rheoli ei effeithiau posibl, ac addasu iddyn nhw. Mae’r prosiect yn gweithio gyda rhanddeiliaid yng Nghymru ac Iwerddon gan gynnwys rhai sy’n gyfrifol am reoli cynefinoedd yr arfordir a phoblogaethau adar, yn ogystal â phobl sy’n byw ger yr arfordir neu sy’n mwynhau’r arfordir.

Cyllideb

Partner ERDF (€) Total Project Budget (€)
Prifysgol Aberystwyth 978,556 1,223,195
British Trust for Ornithology 171,624 214,530
Compass Informatics 893,468 1,116,835
GeoSmart Decisions 313,992 392,490
Coleg Prifysgol Corc 329,939 412,425

Lleoliad y Gweithgaredd

Iwerddon

 • Carlow
 • Corc
 • Dinas Dulyn
 • Dun Laoghaire/Rathdown
 • Fingal
 • Kerry
 • Kildare
 • Kilkenny
 • Meath
 • De Dulyn
 • Tipperary
 • Waterford
 • Wexford
 • Wicklow

Cymru

 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint
 • Gwynedd
 • Ynys Môn
 • Sir Benfro
 • Abertawe
 • Wrecsam

Manylion cyswllt y Partneriaid

Name Organisation Email Telephone
Dr Crona Hodges GeoSmart Decisions Ltd crona.hodges@geosmartdecisions.co.uk