BRAINWAVES- Cytgord Rhanbarthol Dwyochrog rhwng Iwerddon a Chymru

Mae BRAINWAVES yn defnyddio dull cylchol economaidd i reoli slyri a dŵr budr, gan ddatblygu technoleg i adfer y dŵr gwastraff hwn, i greu bwyd anifeiliaid gwerthfawr yn economaidd, a thrwy hynny sicrhau bod y diwydiant cig eidion a llaeth yn fwy cystadleuol yn yr ardal darged.  

Cyllideb

Partner ERDF (€) Cyfanswm cyllideb y prosiect
UCC 560,756 700,945
AU 607,829 759,786

Lleoliad y Gweithgaredd

Iwerddon

  • Corc

Cymru

  • Ceredigion

Manylion cyswllt y Partneriaid

Enw Sefydliad Ebost Rhif ffôn
Marcel Jansen Coleg Prifysgol Corc M.Jansen@ucc.ie
Dylan Jones Prifysgol Aberystwyth dyj@aber.ac.uk