Mae Prifysgolion yng Nghymru ac Iwerddon wedi dod at ei gilydd i ymchwilio i ddulliau o wella amddiffynfeydd arfordirol a chynlluniau ynni adnewyddadwy drwy ddyluniadau mwy eco-gyfeillgar y prosiect Ecostructure. Darllenwch gylchlythyr diweddaraf y prosiect i weld beth sydd wedi’i gyflawni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Lawlwytho dogfennau