pISCES

Nod y prosiect System Clwstwr Ynni Clyfar (piSCES)  yw lleihau costau ac ôl-troed carbon y diwydiant prosesu pysgod trwy ddatblygu a phrofi rhwydwaith trydan ‘grid clyfar’.

 

 

Cyllideb

Partner ERDF (€) Total Project Budget (€)
Waterford Institute of Technology 963,514 1,204,393
Cardiff University 516,480 645,600
Milford Haven Port Authority 208,044 260,055
Bord Iascaigh Mhara 137,634 172,042

Lleoliad y Gweithgaredd

Manylion cyswllt y Partneriaid