Ecostructure

Bydd Ecostructure yn codi ymwybyddiaeth ynghylch defnyddio eco-beirianneg i ateb yr her o addasu’r arfordir yn wyneb yr newid yn yr hinsawdd. Bydd yn gwneud hynny drwy ddarparu offer ac adnoddau hygyrch i ddatblygwyr a rheoleiddwyr, ar sail ymchwil rhyngddisgyblaethol ym meysydd ecoleg, peirianneg ac economeg gymdeithasol. Nod  Ecostructure yw annog manteision ecolegol a chymdeithasol  mewn strwythurau ynni adnewyddadwy ac amddiffyn yr arfordir, er lles yr amgylchedd, cymunedau arfordirol a sectorau glas a gwyrdd economïau Cymru ac Iwerddon.

Cyllideb

Partner ERDF (€) Total Project Budget (€)
Aberystwyth University
Bangor University
Swansea University
University College Cork
University College Dublin

Lleoliad y Gweithgaredd

Manylion cyswllt y Partneriaid