Dŵr Uisce

Nod y prosiect Dŵr Uisce yw dosbarthu dŵr yn fwy effeithlon drwy ddatblygu technoleg carbon isel newydd i arbed ynni, gan gynnwys defnyddio microdyrbinau pŵer dŵr.

Bydd y dechnoleg yn cael ei threialu yn y ddwy wlad cyn cael ei lansio yn y farchnad fasnachol.

Nod arall y prosiect yw datblygu gallu'r diwydiant dŵr i arloesi drwy ymchwilio sut y gall arferion newydd ymateb i'r heriau yng Nghymru ac Iwerddon sy'n deillio o newidiadau yn yr amgylchedd a'r hinsawdd.

Cyllideb

Partner ERDF (€) Cyfanswm Cyllideb y Prosiect (€)
Coleg y Drindod, Dulyn 1,317,342 1,646,677
Prifysgol Bangor 1,352,094 1,690,118

Lleoliad y Gweithgaredd

Manylion cyswllt y Partneriaid