BUCANIER

Mae BUCANIER yn gweithio i wella’r gallu i arloesi mewn BBaChau a mentrau cymdeithasol drwy gydweithio â sefydliadau Addysg Uwch a chyrff cyhoeddus eraill i wella difidend arloesi, gan gynyddu cynhyrchiant ar draws ardal Rhaglen Iwerddon Cymru. Bydd BUCANIER hefyd yn buddsoddi mewn syniadau ar gyfer dylunio, datblygu, profi, a chyflenwi cynnyrch, prosesau a gwasanaethau newydd, drwy fanteisio ar arloesedd ym maes dylunio sy’n dod â syniadau am gynnyrch/gwasanaethau newydd yn nes at y farchnad fasnachol, a rhoi hwb i gynhyrchiant trawsffiniol. Bwriad  BUCANIER yw cynyddu nifer y clystyrau a’r rhwydweithiau ymchwil, datblygu ac arloesi cydweithredol a thrawsffiniol rhwng sefydliadau ymchwil a BBaChau. Bydd yn canolbwyntio ar y sectorau ynni adnewyddadwy, bwyd a diod, a gwyddor bywyd ar draws ffin Môr Iwerddon.

Cyllideb

Partner ERDF (€) Total Project Budget (€)
Pembrokeshire County Council 563,743 704,679
Carmarthenshire County Council 390,654 488,317
Swansea University 419,208 524,009
Institute of Technology of Carlow 412,624 515,780
Wexford County Council 306,420 383,025
Bord Iascaigh Mhara 257,330 321,663

Lleoliad y Gweithgaredd

Iwerddon

 • Carlow
 • Corc
 • Kerry
 • Kildare
 • Kilkenny
 • Tipperary
 • Waterford
 • Wexford
 • Wicklow

Cymru

 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Sir Benfro
 • Abertawe

Manylion cyswllt y Partneriaid

Name Organisation Email Telephone