Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio barn am ddyfodol buddsoddi rhanbarthol yng Nghymru y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd ac yn ymgynghori ar ddull newydd o weithredu sy'n: 

  • cefnogi twf a chynwysoldeb ledled Cymru 
  • canolbwyntio ar sicrhau canlyniadau 
  • datganoli cyllid a phenderfyniadau
  • integreiddio â’r polisïau cyfredol a’r cyfleoedd ehangach am fuddsoddiadau

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth. Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw 5 Mehefin 2020.

Lawlwytho dogfennau