Mae’r rhaglen Iwerddon a Chymru, CHERISH, wedi lansio rhifyn cyntaf eu cylchlythyr. 

Nod CHERISH yw codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o effeithiau newid hinsawdd a thywydd eithafol yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol ar etifeddiaeth ddiwylliannol gyfoethog y môr a’r arfordir yn Iwerddon a Chymru.

Rhagor o wybodaeth yn: http://www.cherishproject.eu/en/

Lawlwytho dogfennau