Cyfleoedd Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd i ddarparwyr lle a gwirfoddolwyr

Mae rhaglen i wirfoddolwyr ifanc Interreg (IVY) yn rhoi cyfle i bobl ifanc 18-30 oed yn Ewrop wirfoddoli mewn rhaglenni a phrosiectau’r UE sy’n cael eu cynnal yn drawsffiniol, trawswladol neu’n rhyngranbarthol. 

Bydd yn annog gwirfoddolwyr ifanc i hyrwyddo Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd, ac yn cynyddu eu hymdeimlad o undod, ac o fod yn ddinasyddion Ewrop, a’u hannog i wneud cyfraniad.

Gwneud cais i ddarparu lle i wirfoddolwr

Os ydych chi’n rhedeg prosiect Interreg, gallech gynnig lle i wirfoddolwr yn eich sefydliad. https://www.interregyouth.com/programmes

I gael rhagor o wybodaeth: https://www.interregyouth.com/