Bydd Pwyllgor Llywio Rhaglen Iwerddon Cymru yn cwrdd i adolygu a thrafod ei weithgareddau hyd yma ac i ystyried ceisiadau am gyllid. Mae’r Pwyllgor yn cwrdd yn achlysurol yn ystod cyfnod y rhaglen i gadw llygad ar gynnydd ac i ystyried ceisiadau am gyllid.