Mae’r Pwyllgor Monitro’r Rhaglen yn monitro’r gwaith o ddarparu buddsoddiadau’r UE ar gyfer Rhaglen Gydweithredu Iwerddon Cymru.                  

Ceir rhagor o fanylion ar dudalen Pwyllgor y Rhaglen.