Bydd Llywodraeth Cymru’n cyfarfod yr Adran Gwariant a Diwygio, Llywodraeth Iwerddon a Chynulliad Rhanbarth y De.

Rydym yn cyfarfod yn achlysurol drwy gydol cyfnod y rhaglen er mwyn asesu’r cynnydd, rhoi sylw i unrhyw faterion sy’n codi, cytuno ar ffordd ymlaen o ran polisi ac ati.