Ecostructure

Bydd Ecostructure yn codi ymwybyddiaeth ynghylch defnyddio eco-beirianneg i ateb yr her o addasu’r arfordir yn wyneb yr newid yn yr hinsawdd. Bydd yn gwneud hynny drwy ddarparu offer ac adnoddau hygyrch i ddatblygwyr a rheoleiddwyr, ar sail ymchwil rhyngddisgyblaethol ym meysydd ecoleg, peirianneg ac economeg gymdeithasol. Nod  Ecostructure yw annog manteision ecolegol a chymdeithasol  mewn strwythurau ynni adnewyddadwy ac amddiffyn yr arfordir, er lles yr amgylchedd, cymunedau arfordirol a sectorau glas a gwyrdd economïau Cymru ac Iwerddon.

Cyllideb

Partner ERDF (€) Total Project Budget (€)
Aberystwyth University
Bangor University
Swansea University
University College Cork
University College Dublin

Lleoliad y Gweithgaredd

Iwerddon

 • Carlow
 • Corc
 • Dinas Dulyn
 • Dun Laoghaire/Rathdown
 • Fingal
 • Kerry
 • Kildare
 • Kilkenny
 • Meath
 • De Dulyn
 • Tipperary
 • Waterford
 • Wexford
 • Wicklow

Cymru

 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint
 • Gwynedd
 • Ynys Môn
 • Sir Benfro
 • Abertawe
 • Wrecsam

Manylion cyswllt y Partneriaid

Name Organisation Email Telephone
Dr Joseph E Ironside Aberystwyth University jei@aber.ac.uk +44 (0)1970 621518