Acclimatize

Bydd yr ymgyrch Acclimatize yn cau'r bwlch gwybodaeth o ran llygredd carthol mewn dyfroedd ymdrochi trefol a gwledig sydd 'mewn perygl' yng Nghymru ac Iwerddon. Gwneir hyn drwy nodi a mesur ffrydiau llygredd a phennu eu heffaith ar y dyfroedd hynny mewn cyfnod deinamig o newid yn yr hinsawdd.

Cyllideb

Partner ERDF (€) Total Project Budget (€)
UCD 2,877,947 3,597,434
Aberystwyth University 2,500,410 3,125,512

Lleoliad y Gweithgaredd

Iwerddon

  • Dinas Dulyn
  • Dun Laoghaire/Rathdown

Cymru

  • Sir Gaerfyrddin
  • Ceredigion
  • Sir Ddinbych
  • Gwynedd
  • Ynys Môn
  • Sir Benfro

Manylion cyswllt y Partneriaid

Name Organisation Email Telephone
Wim Meijer University College Dublin wim.meijer@ucd.ie +353 1 716 6825 / 2778
David Kay Aberystwyth University dave@crehkay.demon.co.uk +44 1570 423565